The Oromo Resistance Against Oppression and Injustice in Ethiopia in Light of Human Rights

Mata duree kanaa olirraatti afeerraa sa’a 4 f dubbachuuf argannerratti wan bu’uura ta’e haasofneerra. Barattoota, geggeessitootaafi barsiisota Yunivarsiitichaa dabalatee namoota 120 ol ta’antu waa’ee Oromoo, Diddaa Oromoo, Fincila Oromoo, Fedhii Oromoo, Cunqursaa Xoophiyaa, waa’ee mirga dhala namaa, dhimma mana hidhaa wayyaanee, Walabummaa dubbii, diinummaa TPLF fi kkf dhagahanii jiru.  Gaaffilee baayyeenis gaafatamanii deebiin quubsaan laatameera.

 

https://www.facebook.com/wingkai.to/posts/10101818156771396

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.