TAAJJABBII -Kutaa 551ffaa – Waa’ee Sum’ii Nyaachifamuu Waraana Bilisummaa Oromoo Xoollay Jiran Kanaa Taajjabbiin Akkamiin Ilaala?

TAAJJABBII -Kutaa 551ffaa - Waa’ee Sum’ii Nyaachifamuu Waraana Bilisummaa Oromoo Xoollay Jiran Kanaa Taajjabbiin Akkamiin Ilaala? - Oromoo, WBO’n Oromoof jecha manaa ba’ee bara dheeraaf jooraa ta’ee ammas gammoojjii Xollay keessaatti dararamuurra darbee Sum’iin faalamaa jira gaafa jedhaman caalaa waan nama aarsu hinjiru. Garaakootu gadde. Egaan gaddi abbaa nyaatti waan

Read More