TAAJJABBII-Kutaa 548ffaa – Xawalwwaalleefi Torontoo: Torban lama booda JSM biyya galuuf qophaa’aa jira. Mudannoowwan torban lamaan gabaasa siniif dhiyeessa. Isa hardhaarraa yoon jalqabe:

TAAJJABBII-Kutaa 548ffaa - Xawalwwaalleefi Torontoo: Torban lama booda JSM biyya galuuf qophaa’aa jira. Mudannoowwan torban lamaan gabaasa siniif dhiyeessa. Isa hardhaarraa yoon jalqabe: Toronto’tti hardha ijoollee amanamoo jedhaman 7 walitti qabee mariisiseera. Dhimi marii isaa egeree #OMNf akkasumasdhimma jiraachuufi jiraachuu dhisuu jireenya duunfaasaati. Namoota kana waliin iccita gurguddaa mariyate. Iccitiin

Read More

Barumsa Takinooloojii Ammayyaa-Darara Tafese Ayana’tiin. Barumsa namni kamuu faana bu’ee barachuu qabudha! 03/22/2019-Waliif Daddabarsi!

  Asus ROG GU501GM Waliin wal baraa. -------------------- Laptop humna processing guddaa qabu dha. Namootni wantoota gurguddaaf barbaadan kan qabaachuu qaban dha. ROG jechuun Republic of Gamers jechuu dha. Gaming Computers kan jedhaman kun, kompiyuuterootni akkanaa hojii kompiyuuterootni kan biroon hojjechuu hin dandeenye rakkoo tokko malee hojjechuuf nu gargaaru. Fakkeenyaaf

Read More

Oromo Digital Multimedia-ODM

Oromo Digital Multimedia program is free media designed to develop the knowledge, skills, and attitudes of homeland and diaspora Oromo. This media is able to critically analyze the nature, techniques, and impacts of media messages and productions through digital mediums across the world where the Oromo nation and other ethnic

Read More