Ibsaafi Iyyannoo Profeseroota Oromoo sadanii: Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed, Muummicha Ministeeraa Ripaabliikaa Dimookiratawaa Itoophiyaa, Finfinnee: December 26, 2018 Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister The Democratic Republic of Ethiopia Finfinne (Addis Ababa)

Mudde 28, 2018 Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed, Muummicha Ministeeraa Ripaabliikaa Dimookiratawaa Itoophiyaa, Finfinnee Kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa, Prezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Finfinnee Dhimma: Nageenyaafi xumura gadadoo saba keenyaa (xalayaa Banaa.) Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed fi Kabajamoo Pre. Lammaa Magarsaa, Iyyata daddaffiifi watwwaannaa afaan uummata keenyaa taanee, kan isinitti barreessinuuf aangoofi

Read More

Tarkaanfii Bulchiinsi Dr.Abiy Ahimed Fudhataa Jiru kaka'umsa gaarii dha. Hata'u malee Mudaa baayyee of keessaa qaba. Mudaan kun ammoo gufuu Jijjiirama amma biyya keenya keessatti mul'ataa jiruu ta'uun isaa wal nu hin falmisiisu. Kanaaf Bulchiinsa sana qofaa irratti otuu hin taane nutis akka sabaatti hirmaannaa gochuu qabna. Deggeruu qabna. Jajjabeessuu

Read More